Spoločne zachraňujeme Lietavský hrad

Svojím darom nám pomáhate napĺňať zmysel našej existencie - záchranu Lietavského hradu. Vďaka vám môžeme každoročne realizovať mnohé projekty a stavebné zásahy.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.